Sömestr Kampı

İki haftalık programımızda küçük mucitler kodlamanın, yani bilgisayar programlamanın temellerini öğrenirlerken, aynı zamanda tasarım yapmanın ve kendi hayallerini hayata geçirmenin keyfine varıyorlar. Algoritmik düşünce ile tanışan çocuklar, düşünmeyi, farklı açılardan bakmayı, problem çözmeyi öğrendikleri gibi, yaratıcılıklarını da istedikleri gibi kullanıyorlar. Okulda öğrendikleri bilgileri pekiştirdikleri gibi, bu bilgileri nasıl hayallerini üretmekte kullanabileceklerini keşfediyorlar. İki haftanın sonunda günümüzde yazılımcıların kullandığı birçok terim ve metot hakkında bilgi sahibi olacak çocuklar, kendi oyunlarını tasarlamayı, elektronik programlamayı ve devre kurmayı, artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamalarını, 3D (boyutlu) tasarım yapmayı ve basmayı, hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi deneyimliyorlar.. Bilgisayar, telefon ve tabletler bağımlılık yapan bir oyundan çok, kendilerini geliştirebilecekleri ve daha çok hakim oldukları, kontrol edebildikleri birer alete dönüşüyor.
İLKOKUL
ORTAOKUL