Üyelik ve Kullanım Şartları

Mucit Kids Web Sitesi ve Mucit Mekan Bilişim ve Teknoloji Atölyeleri ÜYELİK ve KULLANIM ŞARTLARI

www.mucitkids.com alan adlı web sitesi (kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) Mucit Mekan Bilişim ve Teknoloji Atölyeleri – Davut Demirbaş (kısaca “Mucit Mekan” olarak anılacaktır)  tarafından işletilmekte olup; SİTE’nin tüm hakları Mucit Mekan Bilişim ve Teknoloji Atölyeleri – Davut Demirbaş’a aittir.

SİTE’de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan ya da site üzerinden gelmeyip direk atölyemizde

hizmet alan tüm gerçek ve tüzel kişiler, işbu Mucit Kids Web Sitesi ve Mucit Mekan Bilişim ve Teknoloji Atölyeleri  Kullanım Şartları’nı (kısaca “ŞARTLAR” olarak anılacaktır) kabul etmiş sayılır. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, işbu ŞARTLAR’da yapılan değişiklikleri de önceden kabul etmiş sayılır.

İşbu ŞARTLAR, ….02.2017 tarihinde SİTE üzerinden yayınlanarak, SİTE’yi kullanan tüm kişiler tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur.

  1. Tanımlar

SİTE: Mucit Mekan tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.mucitkids.com isimli alan adından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

KULLANICI(LAR): SİTE’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan üye olarak ya da üye olmaksızın erişen ve SİTE’de sunulan hizmetlerden ve Mucit Mekan atölyelerinden fiziksel ortamlarda işbu ŞARTLAR dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi(ler)

İÇERİK(LER): SİTE`de yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü metin, grafik, kullanıcı arayüzü, bilgi, dosya, resim, fotoğraf, program, yazılım, ticari marka, logo, ses, müzik, rakam,fiyat, görsel, yazınsal ve işitsel imgeler ile bu materyallerin seçimi, tasarımı, yapısını ve koordinasyonudur.

WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI (Kısaca “ŞARTLAR”): SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Mucit Mekan arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

ÜYE: Mucit Mekan’dan üyelik satın alan kullanıcılardır

KİŞİSEL BİLGİ: KULLANICI ve ÜYE’lerin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası,IP adresi, SİTE`nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

  1. Genel Hükümler

2.1. KULLANICILAR, Mucit Mekan’ın sunduğu hizmetlerden faydalanırken ve SİTE üzerinden herhangi bir işlem yaparken, işbu ŞARTLAR’a, işbu ŞARTLAR’ın ayrılmaz parçası olan GİZLİLİK POLİTİKASI’na, SİTE’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür.

2.2. Mucit Mekan’ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve SİTE ‘yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICILAR’ın, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

Her KULLANICI, SİTE’nin ve/veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir işlem veya eylemde bulunmayacağını ve/veya bu nitelikte herhangi bir yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.3. SİTE dahilinde üçüncü kişiler veya KULLANICILAR tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı SİTE’nin, SİTE’nin işbirliği içinde bulunduğu kurumların, SİTE çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. SİTE üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

2.4. KULLANICILAR, SİTE ‘yi kullanarak, Mucit Mekan’ın, diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. KULLANICILAR ‘ın işbu ŞARTLAR ‘a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri SİTE üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Mucit Mekan’ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.5. KULLANICILAR, Mucit Mekan’na SİTE dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER ‘in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

Mucit Mekan, KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen veya SİTE üzerinden KULLANICILAR tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

2.6. Mucit Mekan, SİTE dahilinde sunulan hizmetleri ve İÇERİKLER’i her zaman değiştirebilme ve kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. Mucit Mekan bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

2.7. Mucit Mekan, SİTE dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

2.8. SİTE’de, Mucit Mekan’ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara link verilebilir.

Mucit Mekan, SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerinin, dosyaların ve içeriklerin, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinde sunulan hizmetlerin veya ürünlerin veya bunların içeriklerinin doğruluğunu araştırma; bunların güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, sözkonusu içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya içerikler sebebiyle üyenin bilgisayarına virüs, trojan ve benzeri zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz

Mucit Mekan, kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başkaca web sitelerinin gizlilik politikaları hakkında da herhangi bir garanti ve taahhütte bulunmamaktadır.

Sözkonusu siteler, ziyaretçilerin kimliğini, adresini elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgilerini muhafaza ediyor ve kullanıyor olabilir. KULLANICILAR tarafından sözkonusu sitelere herhangi bir kişisel bilgi verilmesi, tamamen KULLANICILAR’ın kendi inisiyatiflerinde ve kendi risklerindedir.

  1. Fikri Mülkiyet Hakları

SİTE ‘nin tüm İÇERİK’i (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) Mucit Mekan’a ait ve/veya Mucit Mekan tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, Mucit Mekan hizmetlerini, Mucit Mekan bilgilerini ve Mucit Mekan’ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Mucit Mekan’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu ŞARTLAR dahilinde Mucit Mekan tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, KULLANICILAR, Mucit Mekan’ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

Mucit Mekan, işbu ŞARTLAR dahilinde sarahaten yetki verilmediği hallerde, Mucit Mekan hizmetleri, Mucit Mekan bilgileri, Mucit Mekan’ın telif haklarına tabi çalışmaları, Mucit Mekan ticari markaları, Mucit Mekan ticari görünümü veya SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

  1. Atölye Çalışmaları

4.1 Mucit Mekan atölye çalışmaları 8 yaş üstü çocuklar için geçerlidir. Daha küçük çocuklar eğitmenlerimizin onayı ve velisinin yanında olması koşulu ile kabul edilebilir.

4.2 Üyeliğiniz olmasına rağmen, atölyelere gelmeden en az 48 saat önce, mutlaka web sitemiz üzerinden ya da bilgi@mucitkids.com emailimiz aracılığı ile kayıt yapmanız gerekmektedir. Bu süre zarfında kayıt yaptırmazsanız atölye çalışmasına giremeyebilir ya da farklı atölye çalışmasına yönlendirilebilirsiniz. Kayıt yaptırmış olsanız bile kaydınız kapasite ve talep durumuna göre reddedilebilir. Bunu size mail ve/veya telefon ile bildiririz.

4.3 Mucit Mekan atölye çalışmaları sırasında kullanılan ekipmanlar çocuklara zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır. Çocuklarımıza bütün uyarıları yaparız, her türlü dikkatli kullanım önerisinde bulunur takip ederiz. Ancak yine de oluşabilecek yaralanma, maluliyet ve kazalardan Mucit Mekan sorumlu tutulamaz.

4.4 Bazı durumlarda velilerimize arama yaparız. Veliler telefonla arandıklarında telefonu açmakla yükümlüdür. Açamazlarsa derhal geri dönüş yapmalıdırlar. Geri dönüş yapılmadığında meydana gelebilecek zararlardan Mucit Mekan sorumlu tutulamaz.

4.5 Üyeliğiniz bitiminde yeni bir paket ile yenilemeniz için size yardımcı olacağız. Bize her zaman geri bildirimlerde bulunabilir, süreçlerimizi geliştirmekte, eğitimlerimizde ve diğer süreçlerimizin iyileşmesinde katkıda bulunabilirsiniz.

  1. Atölye Çalışması Kayıt ve İade

5.1 Atölye Çalışmaları İptal / İade

5.1.1 Aylık atölyelerde 1 hafta sonrasında atölye iptal edilmek istenirse, verilen ücretin %50’si iade edilir. 2. hafta itibari ile istememe durumunda iptal ve iade yapılamamaktadır.

5.1.2 Dönemlik atölyelerde atölye iptal edilmek istenirse, kayıtlı kişinin geldiği süre indirimsiz atölye fiyatı ile çarpılır, %10 komisyon bedeli eklenerek, ödenen tutar ile bu tutar arasındaki fark iade edilir.

5.1.3 Yıllık atölyelerde atölye iptal edilmek istenirse, kayıtlı kişinin geldiği süre indirimsiz atölye fiyatı ile çarpılır, %10 komisyon bedeli eklenerek, ödenen tutar ile bu tutar arasındaki fark iade edilir.

5.1.4 Atölye saatine 24 saatten daha az kalmış durumlarda  yapılan değişiklik ve iptallerde atölye ücreti iade edilmez. Kapasite durumuna göre yeni eğitim önerilebilir. Bu yönlendirme Mucit Mekan’ın insiyatifindedir.

5.2.4 Ücretsiz atölye çalışmalarında herhangi bir iade söz konusu değildir.

  1. Değişiklikler

Mucit Mekan, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu ŞARTLAR’ı herhangi bir zamanda, SİTE’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu ŞARTLAR’ın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

  1. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Mucit Mekan işbu ŞARTLAR’dan doğan yükümlülüklerinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Mucit Mekan açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Mucit Mekan’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde olan ve gerekli özeni gösterilmesine rağmen önlenemeyen olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında ve bunlarla sınırlı olmamak şartıyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava şartları, Mucit Mekan’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın SİTE ‘ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep sayılır.

  1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu ŞARTLAR’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu işbu ŞARTLAR dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu ŞARTLAR ‘dan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. Yürürlülük ve Kabul

İşbu ŞARTLAR, Mucit Mekan tarafından SİTE’de ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır.

Kullanıcılar, SİTE’yi kullanmakla ya da atölyede atölyelere katılmakla işbu ŞARTLAR’ı tüm hükümleriyle kabul etmiş olmaktadırlar.