bilgi@mucitkids.com
+90 553 224 69 23

Robotik Kodlama

Mucit Kids > Robotik Kodlama

Robotik çalışmaları yaparken öğrenciler kendilerini bir bilim insanı, bir mühendis ya da bir tasarımcı gibi hissederler ve zamanla günlük yaşamdaki sorunları incelemek, bu sorunlara çözüm bulmak konusunda kendilerine daha fazla güven duymaya başlarlar.

Çocuklar erken yaşta kodlama ve temel düzeyde robotik alanlarda bilgisi sahibi olmaktadırlar. Analitik düşünme, eleştirel düşünme gibi 21. Yüzyıl becerilerini kazandırma gibi fayda sağlayan robotik kodlama günümüzde son zamanların en popüler eğitim trendi haline gelmiştir.

 • Özgün, yaratıcı düşünebilme
 • Sebep sonuç bağlantısı kurabilme
 • Belirli hedefleri gerçekleştirebilen modeller üretebilme
 • Gözlem ve ölçüm sonuçlarına dayanarak farklı fikirleri deneyebilme
 • Bilimsel olarak incelenmeye uygun sorular sorabilme
 • Yeni olasılıklar hayal edebilme
 • Sistematik gözlem ve ölçüm yapabilme
 • Şemalar, çizimler, tablolar ve grafikler kullanarak verileri sunabilme
 • Varsayım kurabilme
 • Öğrencilerinin robotik çalışmalarında tasarladıkları ürünlerden bazıları:
 • Ses, ışık ve hareket sensörü ile çalışan robotlar ve diğer ürünler,
 • Hareketli maketler,
 • Engelliler için harekete duyarlı ev eşyası ve kişisel eşya

Görüldüğü üzere robotik ve kodlama eğitimi alan öğrenciler kesinlikle bu tip bir eğitim almayan akranlarına göre daha farklı düşünebilme özelliğine sahip oluyorlar. Yapılan pek çok akademik çalışmanın sonuçları göstermiştir ki, kodlama eğitimi alan öğrencilerin akademik başarıları olumlu etkilenmiştir. Çocukların kod yazmasını sağlayarak, zihinsel becerilerini güçlendirmesini sağlayabilir, hayatlarında önemli farklar yaratmasına yardımcı olabilirsiniz.