bilgi@mucitkids.com
+90 553 224 69 23

Nedir bu Maker Hareketi?

Maker hareketi aslında “Kendin Yap! (Do It Yourself! DIY)” kültürünün teknoloji ile birleşmiş bir uzantısı. Kelime olarak yapan, üreten gibi bir anlama geliyor. Esasında da insanların yeni gelişen 3Boyutlu yazıcılar, açık kaynak kodlu projeler ve internetin sınırsız bilgi haznesi sayesinde, artık kendilerini istedikleri yönde özgürce geliştirebilecekleri, kendi hayallerini kendileri gerçekleştirebilecekleri, ve kimseye bağımlı kalmadan, çok büyük maliyetlerle karşılaşmadan üretime dahil olabileceklerine işaret ediyor.

Maker hareketi her ne kadar tüm insanlara hitap etse de, özellikle Türkiye’de, çocukların eğitimine farklı bir boyut kazandıracağı düşünülen bir akım olarak karşımıza daha sıklıkla çıkıyor. Sanıyorum bu da “Tren biz büyükler için kaçtı, el-alem Mars’a yerleşmenin hayalinde, bari çocuklarımızı doğru yola teşvik edelim, onlar hayallerini özgürce yaşasınlar” düşüncesiyle bağlantılı bir durum. Başka bir deyişle, Türkiye’nin ilk üç sanayi devrimini kaçırmış olması sebebiyle, en azından gelecek nesillerin şu anda dünyanın içine hızla girdiği 4. Endüstri Devrimi’nin aktörleri arasında olabilemesi umudunu taşıyor.

Bu bağlamda, Maker Eğitim Hareketi, çocukları, teknolojiyi sürekli tüketen bağımlılıklarından kurtulmaya, kaybetmeye başladıkları hayal güçlerine yeniden sarılmaya, keşfetmeye, ve ellerindeki teknolojik cihazları gerektiği şekilde araç olarak kullanarak üretmeye davet ediyor.

Bu akım içinde çocukların genelde elektronik, robotik, ve 3Boyutlu baskı gibi teknolojilere hakim olması beklenirken, bu hedeflere ulaşabilmek için de geleceğin en yaygın ortak dili olacağı tahmin edilen kodlamanın (bilgisayar programlama dilinin), “computational thinking’in” (işlemsel düşüncenin), algoritmik düşünmenin, problem çözmenin, ve tasarım odaklı yaklaşımın yaygınlaştırılmasına çalışılıyor.

Bu alternatif eğitim modelinde, deneyimlemek, sorgulamak, farklı bakış açıları yakalamak, paylaşmak, üretmek gibi kavramlar ön plana çıkıyor. 21. yüzyılın gerektirdiği iletişim, öz yönelim, yaratıcılık, entelektüel merak, eleştirel düşünme, problem tanıma ve çözme, sosyal sorumluluk, bilgi ve medya okur-yazarlığı gibi becerilere vurgu yapılıyor.

Yazar: muctkids12